Search

Buaiteoirí Craobh na hÉireann- Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2017- Craobh Na Sóisear

Bhí bua aréir ag ár ndaltaí sóisearacha i gCraobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain i gColáiste na Trionóide.

Táimid ar fad thar a bheith bródúil astu agus comhghairdeachas ó chroí leis an bhfoireann, Siobhán Ní Neachtain, Aisling Ní Chonghaile, Liadan Canny, Aoife Ní Dhonnacha(Ionadaí) agus a múinteoir Fionnuala Ní Ráinne.

An Rún a bhí ann ná: ‘Annus Horribilis’ a bhí sa bhliain 2016! Bhíodar in iomaiocht le foirne as Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Coláiste Eoin, Co. Bhaile Átha Cliath agus Gaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin, Co. Dhoire

Ba mhór an ócáid a bhí ann. Chuaigh an chuid is mó den dara agus tríú bliain suas go Baile Átha Cliath le tacaíocht a thabhairt dóibh agus bhí lá iontach acu i gColáiste na Trionóide, ár ndóigh chuir an bua go mór le seo!! Is é Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge a bhí mar aoichainteoir ag an ócáid.

Eagraíonn Gael Linn an comórtas bliantúil seo, a chruthaíonn ardán do na foirne díospóireachta is fearr ón nGaeltacht agus ó scoileanna dara leibhéal ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc, le cabhair airgid ó Fhoras na Gaeilge.

Ghlac os cionn 50 foireann páirt ann i mbliana, agus tháinig an ocht bhfoireann a bheidh san iomaíocht i gCraobh na hÉireann trí réamhbhabhtaí cháilithe agus craobhacha réigiúnacha ó mhí Dheireadh Fómhair seo caite.

Bronnadh buanchorn agus duais de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas agus bronnadh duais de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach.

http://www.gael-linn.ie/nuacht?nid=624

Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Tríona Uí Mhurchú, Príomhoide, Fionnuala Uí Ráinne, múinteoir na foirne, Siobhán Ní Neachtain, Aisling Ni Chonghaíle agus Liadan Canny agus Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Aoi-chainteoir na hócáide.