Search

Buaiteoirí - An Chraobh Náisiúnta de Chomórtas Fiontraíochta na Scoileanna Iarbhunoideachais

Táimid ar fad thar a bheith bhródúil as grúpa ón Idirbhliain agus as a múinteoir Mairéad Uí Dhiolluin, atá tar éis an chéad duais a fháil sa chraobh náisiúnta de Chomórtas Fiontraíochta na Scoileanna Iarbhunoideachais.

Is mór an éacht é seo. Is iad Údaras na Gaeltachta agus Junior Achievements Ireland (JAI) a d"eagraigh an ócáid. Ghlac níos mó na 500 daltaí idirbliana páirt sa chomórtas seo ó iarscoileanna Ghaeltachta ar fud na tire.

Bhí trí tógra ag an rang idirbhliana don chomórtas réigiúnach. Roghnaíodh “Cothú Cinnte” ag an mbabhta seo a bhí ar bun i Seanscoil Shailearna ar 1/3/17 le dul ar aghaidh go dtí an Craobh Náisiúnta. Ocht scoil ar fad a bhí sa Chraobh.

An smaoineadh a bhí taobh thiar do Chothú Cinnte ná tionscnamh ina raibh plátaí féin-deartha dhá tháirgeadh, le scríobhneoireacht as gaeilge a chuireann beathú sláintiúil chun cinn. Líadh Robertson, Aoife Nic Chormaic, Rebecca Ní Alluráin, Blanca Ní Dhonabháin, Máire Ní Fhríghíl, Elana Nic Fhlannacha agus Rosie Ní Dhúbhghaill na fiontraithe a chur an chomhlacht seo le chéile, faoi stiúir Mairéad Uí Dhiollúin.

Ar an lá, bhí ar na cailiní seo seastán trádála a ullmhú, agallamh a dhéanamh leis na moltóirí maidir le gach gné den ghnó agus cur i láthair a dhéanamh ar an stáitse ós comhair lucht féachana. Bhí an caighdeán iontach ard ar fad agus ba mhaith linn comhghairdeachas ó chroí a dhéanamh leo.