St. Mary’s Secondary School, Macroom News March 2018

Wellbeing Week

As part of our ongoing commitment to the holistic development of our students, the school organised a “Wellbeing Week” from the 12th to 16th of March. Presentations from outside speakers were made on: Coping with Anxiety, Internet Safety, Lifestyle Choices, Anti-Bullying and the Q.P.R. ( Question, Persuade , Report when someone is suicidal) Training as well as workshops on yoga, knitting, felting, circuit training, candle making and reading.

5K Park Fun Run

A 5K Park Run took place on Tuesday, 13th March, from 2.15-4.00pm in the Castle Grounds to raise funds for the Lourdes Pilgrimage in June. Two of our fifth year students, Hannah Murphy and Meadhbh Carroll will be helping the invalids on the Cloyne Pilgrimage.

French Exchange

The annual French Exchange between St. Mary’s/De la Salle, Macroom and St. Genes, Bordeaux continues. We had the French exchange students with us in Macroom during the past week. They enjoyed the tradition of staying with their Irish families and attending secondary school. The return journey for our students will take place in April. Long lasting memories and friendships have resulted from this well established school exchange.

German Exchange

The first leg of the German exchange took place between St. Mary’s Secondary School and Oberhachinger Gymnasium in Munich from the 10th- 17th of March. In total, twenty-six German boys and girls stayed with their host families and attended school and going on excursions to Cork, Cobh and Cahir. Their farewell dinner took place in the Auld Triangle on Friday last. The Irish students will return to Munich from the 9th- 17th of April. Congratulations to all involved on such a successful exchange.

Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge i Scoil Mhuire, Clochar na Trócaire, Maigh Chromtha.

D’éirigh go hiontach I mbliana le Seachtain na Gaeilge sa scoil. Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Thug an fhéile deis dár scoil sult a bhaint as an nGaeilge trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil dos na daltaí agus d’fhoireann na scoile. Bhí daltaí eachtranacha againn sa scoil le seachtain anuas agus bhain na daltaí sin, atá ón Fhrainc agus ón Ghearmáin an sult as páirt a ghlacadh in imeachtaí Seachtain na Gaeilge. Bhí tráth na gceist mór againn agus Céilithe le grúpaí éagsúla ar feadh na seachtaine. Ina theannta sin bhí ciorcal cómhrá eagraithe ag am lóin ar an Déardaoine agus bhain an slua a tháinig chuige an-taithneamh as. Bhí ard-mheas ag daltaí na scoile ar imeachtaí Seachtain na Gaeilge rud a ciallaíonn go bhfuil todhcaí geal ann dár dteanga amach anseo.

Is le gach duine an Ghaeilge, is le gach pobal an Ghaeilge – Bain Triail Aisti